2023

Voorwoord

Achteruit… maar toch maar beter ook vooruit

Half maart 2023 loopt het 49ste seizoen van WTC De Doordrijvers Wezemaal vzw (huidige officiële benaming van de club) van stapel. Het laatste seizoen dat de club scheidt van het 50-jarig bestaan, een onmiskenbare mijlpaal in wording. Dat er na (bijna) 10 lustrums al eens kan en mag (in feite: moet!) teruggeblikt worden op de eigen geschiedenis zal niemand betwisten.

Bijvoorbeeld om vast te stellen dat in het actuele ledenbestand nog enkele sportieve pioniers te vinden zijn die de oprichting en de quasi gestage groei van de WTC (in oorsprong en tot eind 2007 een feitelijke vereniging) van dichtbij hebben beleefd. Meer zelfs, zij stonden niet alleen aan de wieg van de club in de Langestraat – bij het wijd en zijd gekende huis “Fietsen Van den Eynde”(*) – maar maakten zich door de jaren heen ook meer dan verdienstelijk in diverse bestuursfuncties.

Laat ons echter meteen afspreken dat de enige en echte jaargang 50 jullie dat uitgebreide bulletin over het kleurrijke (en dan heb ik het niet eens over de sterk uiteenlopende tinten van de opeenvolgende uitrustingen) verleden van de club zal voorschotelen. Want vandaag richten wij het vizier vooruit. En dat betekent dat het bestuur in de komende maanden enkele initiatieven wil ontplooien die de werkingsbasis van de club verder kunnen verstevigen en mogelijk uitbreiden om ook in de toekomst garant te staan voor een gezonde sportbeleving op twee wielen. Dankzij de recente hernieuwing van de kledijsponsorcontracten (voor de seizoenen 2023, 2024 en 2025) kunnen de bestuursleden zich, vrij van vestimentaire beslommeringen, toeleggen op het uittekenen en behartigen van andere, even belangrijke perspectieven voor de vereniging.

Want de door het huidige bestuur te leveren inspanningen situeren zich in 2023 stuk voor stuk op het administratieve front. Vooreerst moeten de statuten van de vzw geharmoniseerd worden met de nieuwe federale regelgeving daaromtrent. Op de Algemene Vergadering van begin maart (en in de aanloop ernaartoe) krijgt u alles betreffende de noodzakelijke (maar al bij al niet wereldschokkende) wijzigingen uit de doeken gedaan.

De Doordrijvers stellen ook een promo-en-info-kraampje op tijdens de Rotselaarse verenigingenbeurs van 18 maart 2023, waar (vooral) nieuwe inwoners kennis kunnen maken met het aanbod en de werking van de culturele, sociale en sportieve verenigingen in de gemeente. Via rechtstreeks (live!) contact willen de standhouders van onze club belangstellende M/V etc. warm maken om een proefrit (of twee, of drie) te rijden op zondag en hen een aansluiting als lid te laten overwegen.

Ook niet onbelangrijk voor de toekomst is de opdracht om, als erkende socio-culturele vereniging (bovendien lid van de Rotselaarse cultuurraad), tijdig de samenstelling aan te vatten van een aanvraagdossier voor projectsubsidie, dat vervolgens in te dienen bij de gemeente, conform het specifieke reglement, en zo wat extra financiële armslag te creëren voor de activiteiten tijdens het jubileumjaar 2024.

Tenslotte zal een bestuursverkiezing eind 2023 duidelijk maken welke leden vanaf 2024 de volgende bouwstenen gaan plaatsen in de clubhistorie (richting 100-jarig jubileum…). Uiteraard niet zonder eerst het feestjaar zelf wat glans en prestige te verlenen met de organisatie van – ik noem maar wat - een officieel moment, een persontmoeting, een expo, een quiz, een wielerevenement (schrappen wat niet past of te duur uitvalt).

Met om en bij de 100 leden trekken wij straks weer gecompartimenteerd (A-B-C) de weg op. Het is verheugend vast te stellen dat in de voorbije jaren reeds heel wat jonge(re) elementen de weg hebben gevonden naar onze fietsclub. Hoe dat zo komt? Misschien gewoon omdat hun moeder, hun vader, een oom, een vriend of een kennis op zondagmiddag altijd zo welgemutst thuiskomt van haar/zijn zondagse trip met de fietsmakkers en ook graag over die ervaringen vertelt op het werk, aan de schoolpoort, in de kroeg? Ouderwetse mond-tot-mondreclame hoeft geen dure reclamecampagne. Daarom is het ook van heel groot belang dat elk lid op elk fietsmoment (en daarnaast) een ambassadeur wil zijn van de club die haar/hem zo nauw aan het hart ligt. Enkele stevige argumenten om de burger aan het fietsen te krijgen, vinden jullie hierna “ingekaderd” en wel. Ik heb ze aangetroffen op de website van Knooppunter (juist, die van het knooppuntennetwerk!) en ik deel ze graag met alle leden. Dat alle ambassadeurs in spe er hun voordeel mogen mee doen!

1. Een half uur per dag fietsen houdt je vetverbranding actief. Zonder je lichaam te veel te belasten verbrand je aan de lopende band calorieën.
2. Fietsen is goed voor je hersenen. Bewegen zorgt ervoor dat de aanmaak van hersencellen wordt verhoogd.
3. Fietsen verjongt je. Door regelmatig te bewegen kan je je biologische leeftijd verlagen. Je gaat de strijd aan tegen hoge bloeddruk en diabetes.
4. Fietsen ondersteunt je weerstand. Je bent minder vatbaar voor virussen en bacteriën.
5. Fietsen vermindert stress. Actief bewegen helpt je lichaam en geest te ontspannen. Je humeur verbetert en je voelt je lekkerder in je vel !

(*) Op dezelfde locatie nam “Fietsspeciaalzaak Vleugels” nadien meer dan een decennium lang de fakkel over en momenteel bouwt de bewindsploeg van (mede-)hoofdsponsor “Velocratie” er ijverig aan een tweewielige legislatuur van onbepaalde duur. Van een stevige en permanente uitvalsbasis gesproken.

ps : tekst gegarandeerd gegenereerd zonder tussenkomst van ChatGPT of enige andere vorm van artificiële intelligentie

De voorzitter, Paul Mispelters.

Het Bestuur

Paul Mispelters

Voorzitter

Nico Lodewijks

Ondervoorzitter

Celine Verschuere

Secretaris

Luc Van Nerum

Penningmeester

Luc De Wolf

Sportief coördinator

Wim Mertens

Logistiek Deskundige

Stefaan Persyn

IT Verantwoordelijke